Certifikácia zvárania

Spoločnosť FOR Clean, a.s. je v súčasnosti vo fáze dokončenia certifikácie zvárania podľa normy STN EN 1090-2 Zhotovovanie oceľových konštrukcií a podľa normy STN EN ISO 3834-2 Úplné požiadavky na kvalitu tavného zvárania kovových materiálov.

Zváranie  je v našej spoločnosti vykonávané podľa požiadaviek zákazníka a podľa referencií v uvedených normách.

Podmienky výroby, ktoré sú v daných normách určené, spĺňame personálne od r.2008 - certifikovaní zvárači "čierneho" a nerezového materiálu, certifikovaný kontrolóri vo vizuálnych a kapilárnych kontrolách, medzinárodný technológ zvárania pre koordináciu a riadenie zvárania.

Zmluvne sú zabezpečené ďaľšie požadované spôsoby kontrol. Pre zabezpečenie stálej kvality zvárania sú stanovené postupy zvárania (WPQR), ktoré je možné rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka.

Certifikáty sú k dispozícii na stiahnutie v sekcii Na stiahnutie / Dokumenty.

logo