FORCLEAN®

 

Ucelený systém pre komplexnú výstavbu priestorov s vysoko náročnými požiadavkami na čistotu pracovného prostredia (čisté priestory)

 

Systém FORCLEAN® je samonosný systém sendvičových priečok stavaný na výšku. K výstavbe priestorov systém využíva jednotlivé komponenty, ktoré sú vyvinuté vo vzájomnej kompatibilite v tzv. easy to assemble trende. Systém zahrňuje stavebné komponenty od priečkových panelov až po podhľady s osvetlením a taktiež ďalšie špeciálne prvky ako sú laminárne polia a cirkulačné jednotky.

Pre realizáciu priestorov s vysoko náročnými požiadavkami na čistotu pracovného prostredia sme vyvinuli, vyrábame a dodávame vlastné komponenty - FORCLEAN®. Tie sú vytvárané na základe dlhoročných skúseností a priestorom zaisťujú maximálnu spoľahlivosť.

Systém FORCLEAN® je možné prispôsobiť konkrétnym priestorovým požiadavkám, čím ponúka vysokú variabilitu a flexibilitu pri vytváraní ideálneho pracovného prostredia. Svoje uplatnenie nájde vo farmácii a biotechnológii, chemickom priemysle, elektrotechnike, potravinárstve, v automobilovom priemysle a všade tam, kde je kladený dôraz na dodržiavanie špecifických požiadaviek triedy čistoty - čisté priestory.

 

 


 

Komponenty systému FORCLEAN®:

 

Priečkové panely a ich doplnky

 • panely - základné, obkladové, sadrokartónové obkladové, RTG, so zvýšenou tepelnou odolnosťou
 • doplnky priečkových panelov - podlahoviny vrátane fabionov, hliníkový fabion a jeho doplnky

 

Presklenia priečkových panelov

 • okenný panel – PHARMA presklenie, bezpečnostné
 • dodatočné presklenie kovovej priečky
 • RTG presklenie, presklenie do sadrokartónových priečok

 

Dvere a zárubne

 • dvere otočné základné
 • protipožiarne, so zvýšenou tepelnou odolnosťou, s RTG vložkou
 • presklené dvere otočné do materiálovej priepuste, prekladacie
 • posuvné mechanické, automatické
 • výkyvné

 

Podhľady

 • ľahký kovový podhľad FORCLEAN®
 • stropné panely čiastočne pochôdzne

 

Svietidlá

 • žiarivkové svietidlo FORCLEAN LIGHT narážacie
 • svietidlo FORCLEAN LED

 

Výrobky z priečkových panelov

 • prekladacie kabíny, skrine
 • personálna priepusť

 

Filtračné nástavce Purofily

 • filtračné nástavce Purofil do do ľahkého kovového podhľadu
 • filtračné nástavce Purofil do paneloveho stropu
 • laminárne pole

 

VZT mriežky a nástavce

 • vzduchotechnické nástavce do ľahkého kovového podhľadu
 • vzduchotechnické mriežky
 • vzduchotechnické mriežky s kapsovým filtrom
 • stenový odsávací nástavec s HEPA filtrom

 

Cirkulačné jednotky

 • pre zavesenie pod podhľad alebo na premiestniteľný box

 

Doplnky do čistých priestorov

 • telefón pre vnútornú prevádzku čistých priestorov
 • plastové alebo nerezové zvodidlá a zábradlia
 • ochrany stien a rohov

 

 
 
Dezinfikátor BLOCK® Pure UV
 
_________________________________
certifikát kvality ISO 9001:2015
 
úplné riadenie kvality procesu zvárania STN EN ISO 3834-2 a výroba oceľových konštrukcií STN EN 1090-2:2012 stupeň EXC3
_________________________________
 
Projekty realizované s podporou EÚ
_________________________________
 

______________________________________

logo