Vyberte jazyk

E-katalog

VZT odťahový kanál 411.04VZT kanál slúži k odvodu vzduchu z operačných sál systému SURGICAL. Napája sa na dve VZT mriežky (poprípade jednu) s filtrom z jemného nerezového ťahokovu na zachytávanie buničiny.

 

POPIS VÝROBKU

  • VZT kanál je určený do operačného sálu, kde sa najčastejšie umiestňujú 4 kanály (podľa celkového množstva odvedeného vzduchu).
  •  Kanál je vyrobený z dvoch kusov z pozinkovaného plechu hr. 0,8 mm. Hĺbka kanálu je 80 mm, čím sa dá jednoducho zabudovať do systému SURGICAL. Šírka kanálu je 800 mm.
  •  VZT mriežky sú umiestnené na os kanála. Dolná hrana spodnej mriežky je 150 mm od čistej podlahy, vrchná hrana hornej mriežky je 80 mm pod podhľadom.
  •  VZT kanál je prepojený s odťahovým potrubím za pomocou VZT príruby L20, na ktorú je možné pripojiť vzduchotechnický nástavec s bočným odťahom.