Vyberte jazyk

E-katalog

Zobrazovač tlaku 111.05Zobrazovač tlaku je displej osadený v odolnom sklenenom rámčeku, vybavený elektronikou pre vyhodnotenie meraných veličín.

Na rozdiel od iných displejov je tento zobrazovač zapojený do rovnakej prúdovej slučky ako snímač, ktorého výstupné hodnoty zobrazuje. V obvode je snímač zapojený do série so zobrazovačom a výstup zobrazovača je potom privedený na vstup riadiacej jednotky. Vďaka tomu môže byť snímač i zobrazovač pripojený k riadiacej jednotke 1 káblom a riadiaca jednotka naviac nemusí ovládať zobrazovač, resp. vyhodnocovať akú hodnotu má displej zobraziť.

Zobrazovač tlaku je napájaný signálom zo snímača tlaku (prúd 4 – 20 mA). Vďaka minimálnemu vnútornému odporu nevychyľuje nameranú hodnotu a sám ju prevedie na výsledok zobrazený na displeji. Neskreslený signál zo snímača sa potom odošle na vstup riadiacej jednotky. Riadiaca jednotka následne prevedie signál do požadovaného tvaru a ďalej ho spracováva. Už sa však nemusí zaoberať tým, akú hodnotu má zobraziť na displeji a nemusí ju na displej odoslať.

 

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zobrazovača
Zobrazovač tlaku

Nastavenie desatinnej čiarky
Pozícia čiarky 100,0
Pozícia čiarky 0,00
Pozícia čiarky 1,000
Umiestnenie desatinnej čiarky sa volí prepojením napájacích plôšok