Vyberte jazyk

E-katalog

Protipožiarné priečkové panely 102.02


Protipožiarne  panely sú sendvičového typu, tvorené plášťom a vnútornou  výplňou. Ako výplň panelu je použitá minerálna vlna. Pre elektrické prívody môžu byť vo výplni panelu osadené  elektroinštalačné prechodky.
Vyrába sa v hrúbke  60 mm.

Protipožiarne priečky sa dodávajú z panelov v prevedení pre požiarne odolnosti:
  a. EI30/EW30/EW45 - jedná sa o protipožiarne panely so špecifickým kotvením
  b. EI15/EW30 - jedná sa o štandardné priečkové panely s upraveným spojovaním

Panely sú odskúšané v štátnej skúšobni s garantovanou požiarnou  odolnosťou podľa tabuliek.

 

POPIS VÝROBKU

  • Panely sendvičového typu, tvorené plášťom a vnútornou výplňou.
  • Pre elektrické prívody osadené elektroinštalačné priechodky (iba do určitej protipožiarnej odolnosti).
  • Z priečok je možné zostavit komín, v ktorém sú vedené rozvody VZT.
  • Súčásťou systému protipožiarných panelov sú i protipožiarné dvere a prosklenie.​

1 - Ochranný plech proti ohni; 2 - Plášť; 3 - Elektroinštalačná priechodka; 4 - Výplň; 5 - Plášť; 6 - Smer nasunutí

 

Panely s požiarnou odolnosťou
EI15/EW30

Panely s požiarnou odolnosťou
EI15/EW30/EW45

Protipožární panely2.jpg

Protipožární panely3.jpg


1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - Profil "U"; 4 - Plášť; 5 - Profil "BASIC"

1 - Výplň; 2 - Plášť; 3 - 2x L profily vzájomne nespojené;
4 - Plášť; 5 - 2x L profily vzájomne nespojené

VÝHODY

  • rýchla montáž a demontáž umožňujúca pružnú zmenu dispozičného řiešenia priestoru
  • jednoduchá údržba
  • farebná stálosť
  • korózna ochrana 
  • tepelná aj zvuková izoláca