Vyberte jazyk

E-katalog

Dvere tesné 104.03


 

Tesné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitou v podtlakových miestnostiach.

Tesné dvere sú súčasťou systémových prvkov stavieb pre priestory s vysokým nárokom na tesnosť. Tieto priestory sú náročne testované na tesnosť čistých priestorov i na tesnosť vzduchotechniky najmä na odsávanie z miestnosti. Všetky výstupy z biologicky nebezpečných priestorov musia byť zabezpečené proti možnému úniku biologicky aktívnych materiálov – plynných, kvapalných i pevných.

Tieto kritické systémy pre zákazníka musia byť zálohované po dobu možných výpadkov energií a pri výrobných odstávkach.