Vyberte jazyk

E-katalog

Modulárný priečkový systém 102.04


 

 

 

POPIS ZARIADENIA

 • Celý systém môže byť  samonosný - nepotrebuje kotvenie do stien a stropov stavebnej konštrukcie.
 • Rozmery modulu: 6.5 m x 1.25 m, maximálna výška: 3 m.
 • Vedľa seba môžu byť zostavené ďalšie moduly v akomkoľvek počte v oboch smeroch.
 • Cirkuláciu vzduchu zaisťujú FFU jednotky, modul nepotrebuje žiadne pripojenie k centrálnemu systému VZT.

PRIEČKOVÝ SYSTÉM

 • Nosný systém sa skladá z hliníkových profilov a sendvičových panelov.
 • Panely sú ukotvené do nosných hliníkových profilov a spoje zaslepené krytom.
 • Panely s nosnými profilmi vytvárajú celistvú rovinnú plochu a zabraňujú tým vzniku nečistôt.
 • Vo vnútri priečky je dostatočné miesto pre rozvod médií a elektrickej energie.

PODHĽAD

 • Skladá sa z mriežky hliníkových profilov a vstavaných jednoplášťových alebo sendvičových panelov.
 • Panely a mriežka vytvárajú rovinnú plochu, kde nevznikajú nečistiteľné miesta.
 • Do podhľadu sa môžu integrovať svietidlá, VZT komponenty alebo sprinklery.
 • V pochôdznej  variante má podhľad plošnú nosnosť 75 kg/m2 a v náhodnom zaťažení až 150 kg.

VÝHODY

 • Jednoduchá demontáž a výmena dielov.
 • Umožňuje : 
  • Jednoduchú integráciu technológií, nábytku a ďalších prvkov,
  • Jednoduchú zmenu dispozície čistého priestoru.
 • Splňuje vysoké hygienické požiadavky na čistenie a dezinfekciu.
 • Jednoduchú a rýchlu montáž.
 • Široká škálu farieb a materiálového prevedenia.