Vyberte jazyk

E-katalog

Laminárne pole z cirkulačných jednotiek 110.06

Laminárnym polom môžeme nazývať zostavu  niekoľkých cirkulačných jednotiek zostavených do celistvej plochy nad celým pracovným priestorom, alebo výrobnou linkou. Laminárne pole je zostavené z cirkulačných jednotiek stavaných vedľa seba alebo za sebou vzájomne prepojených komunikačným káblom a zapojené do el. siete prídavného rozvádzača flexo šnúrou. Komunikačný kábel a flexo šnúra je súčasťou každej CJ. Rozvádzač sa špecifikuje pomocou kódu v kapitole 110.86A a je spoločný pre každé tri CJ. V každom laminárnom poli je jedna CJ koncová a je ju nutné osadiť do elektroniky konektor Terminator podľa výkresu elektro zapojenia. Samotné CJ sú špecifikované v kapitole 110.04C Cirkulačná jednotka.

CJ sa osádzajú do podchôdznej výšky 2100 mm nad podlahou a sú minimálne 300 mm pod podhľadom. Je možné použiť dodatočné krytovanie z plechových kaziet, ktoré sa kotví do hornej plochy CJ a podhľadu. Špecifikuje sa zvlášť v kapitole 110.85A Krytovanie.

Laminárne pole pod CJ môže byť uzatvoreným priestorom a oddelené od okolitého priestoru zástenami. Zásteny musia byť z hygienických dôvodov ľahko odnímateľné a čistiteľné. Tie môžu byť pevné, alebo odnímateľné a špecifikujú sa v kapitole 110.06 Zásteny.

Ovládanie laminárneho poľa môže byť ovládané pomocou počítača, kde môže byť naraz ovládané až 32 CJ. Napájanie počítača je vo voľnej zásuvke v prídavnom rozvádzači nad CJ. Koncovým ovládačom je potom dotykový panel, alebo napojený na centrálny ovládací panel.
Pre malé laminárne pole (cca 4-6 CJ)  sa môže použiť samostatné ovládanie pomocou dotykového displeja. To sa špecifikuje v kapitole 110.83A Ovládanie laminárneho poľa.

V CJ sú HEPA filtre, ktoré sa špecifikujú zvlášť v kapitole 110.87A HEPA filtre.

Laminárne pole sa zabudováva do ľahkého kazetového podhľadu alebo do podhľadu s viditeľným rastrom.

  • laminarizátor - štandard
  • dierovaný plech